Да говорим високо за благотворителност

•    Трябва по-активно да говорим за благотворителността, казват едни от най-щедрите дарители във Великобритания, според последното изследване на КАФ Великобритания (CAF UK).
•    КАФ Великобритания започва кампания в социалните медии #whywegive.
•    В кампанията се включва и българският  КАФ –  Фондация „Помощ за благотворителността в България“

Богатите трябва да дават по-голяма гласност за своята благотворителна дейност, казват почти две трети от запитаните (61%). В същото време почти половината (49%) смятат, че обществото е твърде критично към даряващите. Това сочи най-новото изследване на КАФ Великобритания (CAF UK), чиито резултати обявяваме днес.

За 97% от хората техните лични ценности, морал и етика са основен мотивиращ фактор да даряват. 81% смятат, че по-активното показване на резултатите от работата на благотворителните организации ще спомогне за увеличаване на подкрепата към тях.

Според дарителите, богатите трябва да даряват поне 10% от своето богатство, и около 47% искат във Великобритания да се въведе някаква форма на Обещанието за дарение (The Giving Pledge ).

Цитираните данни са резултат от изследване на благотворителните нагласи  и мотивация, проведено през април 2013, и обявени днес от КАФ Великобритания – експертна организация,  която популяризира дарителството и осигурява финансови услуги за благотворителни организации.

В резултат на това проучване, КАФ Великобритания започва кампания в социалните медии под името #whywegive. Задавайки на хората въпроси за тяхното отношение към благотворителността и мотивацията им за подкрепа на конкретна кауза, кампания цели да направи по-активен дебата за индивидуалното дарителство сред самите дарители.  

В кампанията се включва и българският КАФ – Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

„Резултатите от британското проучване в голямата степен повтарят нагласите на дарителите в България“ – споделя Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ –  Нашите дарители посочват като основен мотив да даряват своите убеждения,  ценности и лични преживявания  – потребността да помагат на нуждаещи се, да радват другите, разбирането, че няма лично благо без благо за обществото..“ (http://www.bcaf.bg/darved/dariteli.html)

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) работи от 1995 г. и се радва на доверието на щедри и верни дарители. Повече от 1,9 млн. лева са дарени през 2013 г. на фондацията за различни каузи само от български дарители. Някои от тях подкрепят благотворителни каузи повече от 10 години чрез програмата за дарителство по ведомост (http://www.bcaf.bg/darved/index.html). Големи фирми са поверили управлението на социалните си програми на ФПББ.

В България обаче имената на дарителите трудно пробиват в ефир – независимо дали са корпоративни, или частни лица, дарили с помощта на работодателя си. Такава е практиката в медиите, въпреки становището на СЕМ по този въпрос.

От друга страна, много от големите частни дарители се притесняват да говорят за благотворителността си публично, за да не бъдат обвинени в суета и в „лъскане на имиджа“.

Както британските си колеги, от ФПББ са на мнение, че за дарителството трябва да се говори и че примерът може да вдъхновява.

Още за проучването на КАФ Великобритания

Проучването на КАФ Великобритания е проведено през април 2013 г. В него участват 722 от най-щедрите дарители на британската организация (такива, които даряват повече от 1000 лири годишно). Всички те са попълнили онлайн въпросник. Допълнително са проведени няколко индивидуални дълбочинни интервюта.

Мотиви да даряваме:
•    За 97% от хората техните лични ценности, морал и етика са основен мотивиращ фактор да даряват.
•    75% даряват защото вярват в определена кауза.
•    71% даряват по религиозни причини. 
•    61% даряват заради нещо, което са преживели лично.
За данъчните облекчения:
•    Според 77% от анкетираните във Великобритания, липсва достатъчно ясно разбиране на данъчните облекчения и има нужда от повече информация по темата, за да се увеличи ръстът на дарителството.
•    76% от анкетираните смятат, че данъчните облекчения трябва да са по-големи, и само според една четвърт (26%) държавата прави достатъчно по отношение на благотворителността.

Проучването показа също и че:
•    79% вярват, че благотворителните организации имат финансови затруднения в момента.
•    81% смятат, че по-активното показване на резултатите от работата на благотворителните организации ще спомогне за увеличаване на подкрепата към тях.
•    78% смятат, че фирмите трябва да полагат повече усилия в подкрепа на благотворителните организации.

Джон Лоу, изпълнителен директор на КАФ:
„Средата за развитие на дарителството и благотворителността във Великобритания е една от най-благоприятните, но резултатите от нашето изследване показват, че трябва да положим повече усилия в показването на добрите постижения на благотворителните организации и в същото време в разпространение на информация за наличните облекчения за дарителство.
Трябва да сме по-отворени към дарителството в публичното пространство, да дадем думата на известни личности, които да говорят за съществената подкрепа, която осигуряват в полза на благотворителните организации и да вдъхновяват и други да последват техния пример.„

Сподели в: