Горичка – есенно засаждане

За разлика от акциите на eкологичната инициатива „Горичка” до момента, тази есен софиянци ще могат да се включат не в едно, а в две събития за засаждане.

Попълване на горичката на „Момина скала
13.10.07 (събота), 10.00 ч.
Въпреки поредицата от дейности и грижи за отглеждане на горичката с площ 12 дка, която „Горичка” засади през пролетта в района на хижа „Момина скала” на Витоша, инвентаризацията показа, че голяма част от дръвчетата са изсъхнали и следва да бъдат подменени. Основните причини за това са свързани със сухото и горещо лято.

Есенното залесяване
се радва на по-добро прихващане, но е свързано с опасност от мразоизхвърляне (когато почвата замръзне, малките фиданки често биват изхвърляни на повърхността и загиват), поради което „Горичка” ще попълва с по-големи (5-годишни) фиданки от смърч.

Новата горичка над Драгалевския манастир
14.10.07 (неделя), 10.00 ч.
Новото сечище, което „Горичка” ще залеси тази есен, е с площ 6 дка и се намира на пътя за Алеко, над Драгалевския манастир. Тъй като сечището е в по-ниския растителен пояс, ще се залесява основно с фиданки от бук.

Инициативна група „Витоша

И двете събития се организират в партньорство с Инициативна група „Витоша”, които осигуряват фиданките, подготовката на сечищата, както и координацията с Държавно лесничейство София и Дирекцията на Природен парк „Витоша”.

Сечищата на Витоша

През 2001 г. силен смерч унищожава смърчови гори на Витоша. В засегнатите площи започва масово разпространение на бръмбара корояд. През следващите няколко години короядът причинява изсъхването на над 600 хектара смърчови гори. В последствие започва изсичането на изсъхналите площи, като до края на 2006 г. са изсечени над 50 хектара без адекватни мерки за залесяване. Чрез своите инициативи за залесяване „Горичка” се грижи за увредени и изсечени горски участъци. С това „Горичка” подкрепя реализацията на проект за възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми на територията на парка, разработен от Инициативна група „Витоша”.

Софиянци могат да участват в залесяванията като се включат с доброволен труд или чрез дарения. Информация на www.gorichka.bg и info@gorichka.bg.

Сподели в: