Гаяне Минасян за демократичното образование

Днес разговаряме с Гаяне Минасян, която вече е позната за читателите на Kafene.bg – интервю с нея вижте тук. Гаяне ни разказа повече за демократичното образование и какви са бъдещите възможности за развитието на подобни практики у нас.

Има ли разлика между свободно и демократично училище и каква е тя?

Демократичните училища са един от различните видове свободни училища. Много свободни (а и държавни) училища в Западна Европа следват някои демократични принципи в организацията или обучението си – например има ученически съвети, които могат да взимат решения, свързани с учебната среда, сграда или свободно избираеми предмети; или пък има хоризонтална структура на управление на училището, в която могат да участват учители и родители. Демократичните училища обаче са изцяло подчинени на демократичния принцип, че решенията се взимат от тези, които носят отговорност за тях и че насилието от позицията на власт не е легитимен метод за образователно или каквото и да било друго взаимодействие. Там децата сами избират какви предмети да изучават, как и с кого да оползотворяват времето си, какви правила да регулират дейността им, какви санкции да бъдат понасяни при нарушение на правилата, какви инициативи да предприемат заедно или поотделно. Всичко това се договаря и предоговаря чрез гласуване на общи събрания, достъпни за всички, обвързани с училището – родители, учители и деца. По-подробно за такова училище разказва книгата "Демократичното образование" на Яков Хехт (изд. "Изток-Запад").

Имаме ли вече в България добри практики в тази посока?

Трудността за прилагане на свободни или демократични подходи към образованието в България идва от една страна от прекалено стриктната регулация в тази област. Българският учител трябва да следва подробно разписание на преподаване и да използва изрично одобрени от властта помагала – нещо чуждо на западните демократични страни. Другият сериозен проблем се дължи на факта, че държавните стандарти са базирани на съдържание, а не на умения. Това означава, че в България по литература например е важно ученикът да е прочел определения списък със заглавия, независимо дали и доколко ги е разбрал; докато в Германия или Дания (принципно в Западните демокрации), където стандартите са базирани на умения, ударението не е върху задължителни заглавия. Учителят и учениците могат да избират литературата за четене, но важното е да усвоят определени умения за осмисляне и дискутиране на разбраното.

Всичко това прави много трудно прилагането на свободни или демократични подходи вътре в държавната образователна система в България. Частните училища тук също са подчинени изцяло на държавните регулации – по закон различното, което могат да предложат, е свързано с обгрижването на децата, но не и със задължителното образователно съдържание. Ето защо техният успех (например ЧСОУ "Рьорих") в прилагането на демократични и свободни принципи или въвеждането на подходи като сугестопедията например е достоен за възхищение. Наскоро фондация "Темпо" осъществи проект за обучение на учители от 3 държавни училища в метода SOLE (self-organized learning environment) на водещия образователен експерт Сугата Митра (филм за учителите и децата в България, прилагащи този свободен метод, може да видите на sole.bg). Те прилагат методиката в свободноизбираемите си занимания.

Изцяло независими форми обаче се развиват в по-голямата си част извън формалното образование. В София, Пловдив и на други места например има няколко центъра, които предлагат алтернативни образователни услуги извън формалната система – Център за демократично учене, Експлораториум, Общност за свободно образование, читалище "Бъдеще сега". Съществува и общност от родители, които избират домашното образование и се събират веднъж годишно на конференция, организирана от Асоциацията за домашно образование.

Какво препоръчваш, пожелаваш на родителите, които имат интерес в посока демократично, свободно училище?

Днес тези родители разполагат с много ресурси, от които да почерпят информация. Могат да се срещнат и с други родители в България, натрупали определен опит в областта. Ние от НМР редовно организираме събития за споделяне на опит и информация. На сайта ни (nmr.bg) може да се намерят редица книги за образование и възпитание, посветени на темата за свободното учене. Написах книгата "Естествено учене" и провеждам регулярно семинар, посветен на вродения природен механизъм за учене и развитие на човека и начините, по които ние препятстваме или подкрепяме естествения импулс на децата към учене. Пожеланието ми към родителите е да се доверят на децата си, защото личната им вяра в тях е най-големият житейски дар, който могат да им дадат.

Сподели в: