Галин Никифоров представя "Къщата на клоуните"

На 4 май от 19 часа издателство Сиела ви кани на представяне на новата книга на Галин Никифоров "Къщата на клоуните".

Книгата ще представи Деян Енев. Това е третата поредна книга на Галин Никифоров излизаща под логото на издателството. Първата е "Фотографа" издадена 2009 г. и e една от шесте номинирани за награда ВИК. "Лятото на неудачниците" през 2010, а сега и "Къщата на клоуните". Събитието ще се състои в клуб Петното на Роршах, ул. Христо Белчев 8.

На 05  май от 18.30 часа  в Столична библиотека, площад Славейков 4, издателството ще представи още една книга, този път на Стоян Динков – "Османоримска империя, българи и тюрки".

Книгата се оказва нестандартен поглед върху процесите, конструирали Османската империя и установили едно ново владичество, обединило балканските земи. Представени са факти, малко дискутирани, напълно отхвърлени или изобщо неразглеждани от официалната историческа наука. Една част от текста е посветена на генезиса и движението на прабългарските племена и по-конкретно на техния хунски произход. Авторът акцентира върху идеята, че Османската империя е пряк наследник на Римската универсалистична доктрина и, че като такава тя всъщност е Османоримска империя. Някои от анализите са опит за историческо обяснение защо България не се е превърнала в класическа европейска държава.

Представена е и една концепция под формата на прогноза за обозримото бъдеще пред българския народ, в контекста на идеята за потенциалното влияние на  България върху световната тюркска общност. Анализирайки византийското деспотично влияние над Балканите, и сравнявайки го с Османския универсализъм, като защитник на политическата толерантност, авторът внася принципно нов подход в обективната оценка на епохата.

И още, за унизените и оскърбените:

Когато нещо те плаши, притеснява, кара те да се срмуваш, обърква те и те измъчва, не се опитвай да се спасиш от него, като го наречеш с други думи. Да наричаш нещото, което те плаши с други думи не е спасение. По-добре е да го опознаеш. Когато е познато – то ще престане да те плаши. Затова, заповядайте на четене на неща от Калин Терзийски, както и от новия му, още непубликуван роман "Лудост". Събитието ще бъде с участие на Койна Русева и специалното учстие на пациенти на Психитрична Болница „Свети Ивн Рилски” – Курило. Можете да се превърнете в част от това културно събитие на 9 май от 19:30 часа в галерия "Снежана", ул. Денкоглу 30.

Сподели в: