Галерия Сариев открива новия си сезон с Градски план

На 4 септември 2007 г. галерия “Сариев” (ул. “Отец Паисий” 40) в Пловдив открива новия си сезон с изложбата на Георги Георгиев – “Градски план”. Изложбата включва обекти от порцелан и кратък видео филм.

Самостоятелната изложба на Георги Георгиев, програмно и синкретично представя политиката на галерията да акцентира на керамиката, като съвременна медия от дизайна до арт-обектите и скулптурата. Тя осмисля някои актуални за съвременния дизайн въпроси: динамизирането на отношенията утилитарен предмет – художествен обект, тираж – уникат.

В изложбата “Градски план” авторът показва свободни порцеланови модули в минималистичен стил, като чрез тях създава синтаксис на формите, даващ възможност за лични инвенции в конструирането на обектите. Този нов синтаксис той избира да материализира през урбанистична визуалност като език и градът като азбука. Изложбата е представена в три групи обекти илюстриращи свободния принцип на конструиране – вази, свободни пластики и стенни чинии.Диалогът между функцията (утилитарното) и художествения обект е акцентиран в първата група – съдове, вази. Свободно комбинирани, те подсказват релефността на градския пейзаж и неговата динамичност. Прорезите в тях са като обтекаемост на времето, а черно-белият регистър на цветовете говори за анонимност, но и за драматично предизвикателство. Дуалистичността е изразена и в самата функция – от една страна те са вази, а от друга авторът леко иронично дистанцира и дискутира церемониалността на ползването и тържествеността на материала порцелан. Съдовете имат многозначно излъчване, автономност и еманципираност от утилитарното.

Втората група са свободни пластики извън функционалността. Чрез динамични взаимоотношения на обемите, редуването на плътност и празно пространство, светло и тъмно се създава усещането за макет на градска среда. Според авторовия концепт, чрез резките скокове в мащаба се акцентира и върху въздействието на порцелана от камерно интериорно звучене, до монументално екстериорно.

Третата група обекти са стенни чинии – скици проекти на модулните обекти с определено интериорно и декоративно звучене. Те съчетават характерните за промишленото производство ситопечатни техники с декоративните техники на униката.

Цялостната визия на изложбата създава настроението на градското светоусещане, на еманципираната воля за изграждане на индивидуален свят между щампата и правото на избор. Леко иронично намигане към прекалената сериозност и йерархичност на надграждането.

Изложбата ще продължи до 28 септември.

Сподели в: