В Стара Загора откриват изложба от фотоконкурса ,,Моят град – моя мечта”

Изложба със снимки от фотоконкурса ,,Моят град – моя мечта” ще бъде експонирана във фоайето на Община Стара Загора на 29 октомври 2012 г. С фотоконкурса приключва програмата „Ваканция 2012” на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора.
Основните акценти в нея бяха формиране на устойчива гражданска позиция у младите хора, изграждане позитивни модели на отговорно поведение, запознаване с културни и исторически ценности на град Стара Загора, творческо начало, презентиране на доброволчески идеи, здравословен и безопасен начин на живот, както спорт и забавления.
На 29.10.2012 г. (понеделник) от 16,30 ч. в зала 1 на общината МКБППМН ще представи резултатите от работата си с подрастващите през лятото на 2012 година.

Сподели в: