"В света на хората" – изложба, която ще провокира вашата креативност

Ставрос Ставру и БГкнига ви канят на пътешествието „В света на хората”. Едноименната изложба ще се проведе между 12 и 26 август, 2013 г. пред Народен театър „Иван Вазов”.

Ставрос Ставру вярва, че креативността е най-висшата проява на човешкия интелект, която е способна да осмисли и придаде значение на живота. Ето защо той я превръща в неизменна част от своето ежедневие – от рисуването на причудливи свръхстилизирани рисунки и композирането на музика, до преподаването и извършването на научно-изследователска дейност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Така открива, че креативността е нещо повече от удовлетворение – тя е щастие и свобода, тя е своеобразен полет на духа. Ето защо Ставрос организира инициативи, които целят да провокират креативното мислене и да повишат обществената осведоменост по тази толкова важна тема. Така тайничко се надява, че ще укрепи вярата на хората в техния неизчерпаем креативен потенциал.

В света на хората
Kнига за тестване на креативността

Автор: Ставрос Ставру
Издава: Колор Студио
Разпространява: БГкнига
Обем: 168 стр.
Размери: 105×85

Сред основните фактори, съществени за способността ни да бъдем креативни, са възрастта, интелигентността, опитът, темпераментът, перцептивните умения, социално-култураната среда и пр. Голяма част от тях са извън нашия контрол и трудно могат да бъдат повлияни, което често прави желанието ни да бъдем креативни неосъществимо. Въпреки това днес учените разполагат с все повече доказателства, подкрепящи тезата, че креативността може да бъде осъвършенствана. Достатъчно е само да бъде редовно стимулирана и упражнявана.

„В света на хората” е книга, която има за цел да провокира и оцени креативно мислене чрез различни абстрактни рисунки. Те са замислени като загадки, изобразяващи човек. Задачата е да се посочат колкото е възможно повече отговори за това какъв човек е изобразен. Креативността се оценява чрез броя направени предложения и свързаните с тях асоциации.
Всеки от тестовете в книгата включват пет загадки, които могат да бъдат решавани независимо една от друга. ССлед решаването на дадена загадка, резултатът може да се изчисли чрез сумиране на броя посочени предложения и асоцииации. Специално създадена скала, поместена в края на книгата, отчита степента на креативност.

Сподели в: