В Нощта на музеите ще протече дебат "Култура и устойчиво развитие"

По повод "Нощта на музеите", който ще се проведе на 15 май в цялата страна, Национален музей "Земята и хората" организира открит разговор на тема „Култура и устойчиво развитие”, на който да се поставят въпроси, набележат идеи и се сподели опит по незаменимата роля на културата за формирането на светогледа и ценностната система на хората.

Директорът на музея Михаил Малеев разказва повече за събитието:

"Дълбоко съм убеден, че екологичните, социалните и икономическите предизвикателства на днешното време не могат да бъдат решени, ако културата не ни направи съпричастни към идеала за устойчиво развитие по такъв начин, че в неговата реализация да намерим смисъла на своя живот. Вярвам, че Вашето лично осмисляне на доктрината за устойчиво развитие и личен опит ще са полезни за формирането на общо виждане за изключителната роля на културата при изграждането на обществото на устойчиво развитие, което ще  помогне на днешните ръководители да отстояват убедително нуждата от нейното възраждане и широка подкрепа.

Избраната тема има много страни – изкуство, български език, паметници на културата, образование, наука, книгоиздаване, читалища, екософия, екологична етика, нов хуманизъм, нови ценности и понятия и др. Засягането на всяка една от тях би обогатило и спомогнало за формирането на общество от единомишленици, действащи координирано в една посока, която е приемлива и желана за огромната част от човешкия род."

Организаторите отправят покана се надяват да споделите поканата с подходящи участници и най-вече млади хора. Предлагат на срещата-разговор да има докладчици (10-15 мин.) по предварително оповестена от тях тема и дискусия. Докладите ще бъдат записани и по възможност издадени в книга.

"Нощта на музеите" се провежда под патронажа на Съвета на Европа.

Целта на НМ "Земята и хората" е през тази година е да покаже по примера на собствения си опит огромната възможност за изява на музеите като културни институции, активно формиращи духовната нагласа на обществото за построяването на справедливия свят на устойчиво развитие.

„Нощта на музеите” в НМ „Земята и хората” ще се проведе на 15.05.2010 г. от 18,00 до 01,00 ч. в залата на Гигантските кристали и Видеозалата на музея. 

Вижте още:
Интервю с директора на НМЗХ Михаил Малеев
Благоевград посреща Нощта на музеите с най-дългото хоро
Предстои Нощта на музеите 2010    
Детска рисунка, оперно пеене и клавирен концерт в НМ "Земята и хората"

Сподели в: