Възрожденска изложба за 3-ти март

Експозиция, посветена на националния празник, организира галерия „Арт Муза“. Празничната изложба ще представи картини с живопис и графика на класици и съвременни художници. Експозицията обръща поглед към българската история и традициите, намерили място в съвременното ни изкуство. В специалната празнична програма участие ще вземат доц. Ани Тошкова /пиано/ и Агоп Маникян /виола/, които ще изпълнят класическа и възрожденска музика.

Изложбата има две насоки, като първата обхваща прякото представяне на възрожденските и революционните дейци в творчеството на Илия Пашов, Жана Костуркова, Йото Методиев, Георги Василев, Симеон Спиридонов, Иван Гавазов, Хисто Тодоров, Костадинка Миладимова, Стефан Марков, Мария Игнатова. В техните картини и графики разпознаваме образите на Васил Левски, Христо Ботев, Захари Стоянов. Вторият аспект е свързан с реминисценции на тематиката в произведенията на художници като: Цветана Костуркова, Константин Марков, Кирил Негревски, Златина Карчева – Риболова, Юлия Станкова, Любомир и Георги Коларови, Мариян Стоев, Ивон Кючукова.

Изложбата може да посетите в дните до 17 март 2009г. в галерия „Арт Муза“.

Сподели в: