Второто издание на поетичен конкурс В полите на Витоша““

От днес – 20 февруари, Столична община започва прием на стихотворения, които ще участват във второто издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”.
 
Първото издание на конкурса премина при голям интерес и с участието на над 700 автори с близо 2000 творби. Първа награда беше присъдена на Ивайло Диманов, а в тазгодишното издание той ще оценява колегите по перо. Другите членове на журито са поетите Георги Константинов, който е и председател, както и Надя Попова, Паулиана Новакова и Балчо Балчев. Съставът се допълва от директора на Дирекция „Култура” на Столична община Галина Бежанска, общинския съветник от комисията по култура към Столичен общински съвет Роберт Янакиев и поетесата и експерт в дирекция „Култура” – Петя Йотова.
До 31 март т. г. всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. Конкурсът е анонимен и на свободна тема и право на участие в него имат автори от страната и чужбина над 18 години, пишещи на български език. Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на 19 май т.г., на специална церемония в Театър „София”.

Регламент на втория национален конкурс за поезия "В полите на Витоша"

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори от страната и чужбина над 18 години, пишещи на български език.

Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения, напечатани в осем екземпляра и изпратени в голям запечатан плик. В малък запечатан плик трябва да приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес, телефон/.
 
Краен срок за изпращане на творбите – 31 март 2008 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София – 1000, пл.”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция „Култура”
/За конкурса „В полите на Витоша”/
При неспазване на посочените условия кандидатът няма да бъде допуснат до конкурса.

Обявяването на резултатите ще се извърши на 19 май т.г. в Театър „София” от жури с председател Георги Константинов.

Награди:
Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Три поощрения – по 50 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.
            
За справка: www.sofiaculture.bg
 

Сподели в: