Втора изложба "Пространство-публика"

Национална галерия Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство представя изложбата "Пространство публика".

10 март – 17 април 2016
Откриване: 10 март, четвъртък, 18-20 часа

Във втората изложба от проекта ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА участват Бора Петкова, Велин Петков/Ивайло Стоянов, Дан Тенев, Мисирков/Богданов, Светлана Мирчева и Симеон Стоилов с визуален коментар върху музейното пространство и публиката в него.

Дан Тенев променя архитектурната среда, като внася в нея елемент, употребяван в ежедневието ни. Чрез използването на необичаен материал – полиетиленови торби, той създава скулптурен обект като част от намеса в архитектурното пространство.
Бора Петкова участва с избрани части от проекта Breathing Space, реализиран в къща-музей „Пейо Яворов“ през 2012 г. Артистичната намеса в музейното пространство изследва връзките между живота и творчеството на поета от една страна и особеностите на къщата-музей от друга.
За работата Изход, 2016 в САМСИ Симеон Стоилов прави “пренасяне” на произведението, заело едно пространство – в случая  галерия „Райко Алексиев” – в друго.  Артефактът става медиатор на пространства, доказателство за необходимата връзка автор-работа-пространсво.
Светлана Мирчева превръща звуците в образ-обекти, за да изгради чрез тях едно ново пространство. За зрителя преминаването през него е магично, отражения и звуци го водят в друга реалност.
В сюрреалистичен пейзаж ни прехвърлят двамата фотографи Мисирков/Богданов с проекта им Weekend 2126. Добре известните ни паметници от социалистическото минало са видяни от бъдещите поколения като декор на фантастичен филм.
Друг въпрос на фотографите Велин Петков/Ивайло Стоянов съдържа провокацията към зрителя още в самото заглавие: къде сме, каква е реалността, дали като се променя архитектурната среда, се променя и действителността, какво е новото пространство – една различна реалност?
 
Проектът ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА с куратор Надежда Джакова включва пространствени визуализации, обвързани от една страна със сградата на музея, нейната история и трансформация, а от друга страна – с хората, които я посещават. Чрез арт инсталации художници, архитекти и фотографи коментират пространството на музея, както и връзката му с публиката.

01. Мисирков/Богданов
Мисирков/Богданов
WEEKEND 2126
2008
дигитален пигментен печат, 3+1

02. Бора Петкова
Кадър от видео Breathing Space (Кратка почивка)
2012

Сподели в: