Времето лети на Ирина Генова

Tempus fugit (Времето лети) Time is Flying на Ирина Генова е новата книга на издателство “Алтера” (“Делта Ентъртейнмънт” ЕООД).

Книгата представлява първият по рода си билингвистичен (на български и английски) прочит на съвременното изкуство и на визуалния образ. Част е от поредицата за философия, хуманитаристика и социални науки ЗЕВГМА на издателство “Алтера”.

В “Tempus fugit” са включени текстове, писани в рамките на последните десет години. Книгата е израз на желанието на авторката да бъде изявена валидността на случилото се след прага на 90-те. Вниманието е съсредоточено върху работи и образи, които имат трайно въздействие; включени са актуални дебати върху визуалното, надхвърлящи традиционните територии на изкуството. Състои се от 4 части: “След прага на 1990-те”, “Съвременен музей/ Музей за съвременно изкуство”, “Отражения и отпечатъци. Близко гледане”, “Визуалният образ”. Всяка от частите е придружена от днешни референции, коментари и визуален материал.

Ирина Генова е доцент в Нов български университет, София. Работи по проекти в Института по изкуствознание при Българската академия на науките като старши научен сътрудник. Публикациите й обсъждат изяви на модернизмите в България и в съседни балкански страни, както и съвременни художествени практики. Стипендиантка на Фондация Paul Getty (1995, 1998); Колеж Нова Европа / New Europe College, Букурещ (2004); Национален институт по история на изкуството / National Institute of Art History, Париж (2005) и други.

Сподели в: