Включени, а не заключени в Дома на киното

От 3 до 16 февруари 2014, всички посетители на Дома на киното могат да разгледат изложбата „Включени, не заключени".

Фотографиите представят кадри от живота на хора с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения в България през погледа на младия социален фотограф Боян Христов.

С подходящата подкрепа тези хора могат да вземат решения къде и с кого да живеят, как да управляват парите си, как да използват свободното си време т.е. те могат лично да упражняват правата си. За да се случи това, по начин който да гарантира защита от злоупотреби и манипулации, са необходими законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

Изложбата е част от Кампанията на Български център за нестопанско право за набиране на обществена подкрепа за реформа на законодателството относно запрещението, настойничеството и попечителството, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България в началото на 2012 г.

Героите на снимките са хора, включени в Програмата за подкрепено вземане на решения „Член 12 – следваща стъпка" на Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията.

Идеята и текстовете към снимките са на Яна Бюрер Тавание.

Изложбата се осъществява в рамките на проект „Член 12 – следваща стъпка". Финансирането на този проект е предоставено от Фондация „Отворено общество".

Фотографиите ще бъдат изложени във фоайето на втория етаж и ще останат там до 16 февруари 2014 г.

Сподели в: