Виртуален музей на европейските корени ще бъде представен у нас

Фондация Култура Аними ще представи в София първия Виртуален музей на европейските корени. Футуристичната концепция се реализира в партньорство от италиански, румънски и български музеи, университети, научно-изследователски институти и неправителствени организации в рамките на проекта F-MU.S.EU.M.

Представянето на проекта ще бъде утре от 11 часа  в Националния археологически музей. Ще участват д-р Марко Мерлини – директор на изследователски институт EUROINNOVANET и координатор на проекта, директори и представители на музеите – партньори от Кюстендил, Велико Търново, Русе, Питиляно, Сибиу и Тимишоара. Кръстьо Ламбев – председател на Култура Аними ще представи разработеното от фондацията обучение за комуникатор на виртуален музей.

F-MU.S.EU.M. (2007-2009) е международен проект, в който си партнират музеи, научни институти и неправителствени организации от Италия, Румъния и България. Целта е допълване, разпространение и приложение на постигнатите резултати и реализираните продукти при осъществяването на проекта MU.S.EU.M. (2003-2005) – първият Виртуален музей на европейските корени.

По време на първия проект е създаден обучителен, организационен и комуникационен модел, предоставен за ползване под формата на достъпни онлайн курсове. Моделът на MU.S.EU.M. вече е доказал своята ефективност и потенциал да отговори на нарастващите в музейния сектор нужди от модерни професионални умения. Планирането и мениджмънта, съвместяването на култура, изкуство, технология и икономика са не просто необходимост за работата на всеки съвременен музей. Те са изключително полезни инструменти, ако се цели да се разкрие и представи на широката публика културното наследство, което символизира не само специфичната национална, но и общата европейска идентичност.

Сподели в: