Виолета Калъпова: Сугестопедията е учене с наслада

Представяме Виолета Калъпова, сугестопед по български език за чужденци в сугестопедичен център Go Beyond. Тя ни разказа за предизвикателството да преподаваш език като българския на чужденци и защо да учиш и преподаваш по метода на сугестопедията е наслада.

Имат ли желание, според Вашите наблюдения, чужденците, които живеят в България, да научат езика ни?

Бих казала, че всичко зависи от хората. Някои живеят тук от 20 години и още не знаят повече от 10 думи, докато други идват тук за 6 месеца и веднага искат да научат езика. Когато има някаква емоционална причина да се свържеш с българския като любов например, нещата се случват много бързо. Сещам се за интересния извод, който прави Александра Уитакър, за причините да се учи български език: "Хората учат английски език за работа и български език от любов". Абсолютно съм съгласна с нея. Най-мотивираните ми ученици имат любим или любима, които са българи!

Моят опит показва, че чужденците, които много упорито изучават български език, са корейците. Скандинавците също са усърдни в ученето на чужд език по принцип, това се отнася и за българския. Дори да са за кратък период тук, те искат да придобият базови умения за общуване. 

Никого няма да изненадам като кажа, че англоговорящите са с най-нисък интерес към българския. Може би защото навсякъде срещат много хора, които да говорят езика им и това е нормално. Французите също имат много капсулирани общности, в които се говори само френски, и ако нямат някаква сериозна причина да учат български, с години пребивават тук без опити да се занимават с езика ни.

Кои са основните трудности при усвояването на българския?

В началото може би азбуката е известно затруднение, което напълно изчезва в рамките на няколко седмици. При едно интензивно обучение, каквото е сугестопедичното, след втората седмица вече повечето хора четат свободно. Много чужденци имат проблем с произношението на някои групи съгласни, особено беззвучните. Спрежението в минало време на глаголите, където се появяват наставките – хме, – хте, са сред трудностите за част от тях. Съгласуването по род и число на прилагателните и съществителните е предизвикателство, което изисква повече внимание. Може би най-трудно все пак за тях си остава придобиването на умение за избор на най-подходящия глагол от свършен или несвършен вид и съответното разнообразие на глаголи, които имат нюанси в значението с различните представки. Например глаголите "пея", "пия", "гледам" и др.

Какво е за Вас самата сугестопедията?

Сугестопедията е учене с наслада! От една страна е преподавателят, който влага цялото си сърце в поднасянето на знанието по най-естествения и забавен начин, а от другата страна е ученикът, който отворя сърцето си спонтанно за новото. Тук даже думите "учител" и "ученик" са изпълнени със съвсем ново съдържание, защото в основата е пълноценното общуване без напрежение, непринуденото споделяне с радост в стимулираща сетивата среда. Именно това сетивно учене е тайната за успеха според мен. Концертните сеанси, сърцето на сугестопдичния учебен процес – те отключват ума към новите знания по съвършено различен начин от традиционния. 

Таблата с основните граматически правила, които са оформени естетически, стимулират визуално през цялото време хората, които ги наблюдават. С други думи, ако очите са прозорец към душата, то гласът (музиката) със сигурност е вратата към сърцето…и така се случва чудото! Както казва нашият учител проф.д-р Георги Лозанов: "Сугестопедията е метод на отваряне на резервите на ума чрез любов към човешките същества".

За колко време може да се напредне значимо в изучаването на български език чрез сугестопедия?

Забележителен напредък има още след 5-6 седмица на интензивния сугестопедичен курс. Учениците ни започват да четат свободно, имат умения да представят себе си, семейството си, интересите си и да говорят за нещата, които харесват и обичат. Могат да описват времето, природата…Да пеят на български! Бих казала, че да учиш чужд език в страната, където той се говори, е изключително предимство и силно подпомага обучението. Така че чужденците, които учат български у нас, особено по метода на сугестопедията, биха могли да го проговорят наистина след месец и аз имам много примери за това.

Пожеланието Ви за читателите на Kafene.bg?

Да вярват в неограничените си възможности. Да бъдат любопитни и търсещи новото като деца. Само така ще разгърнат потенциала си…И нека да започнат с ученето на чужд език по метода на сугестопедията!

Сподели в: