Веселата къща има втора придобивка за хора със зрителни увреждания

Домът на хумора и сатирата вече притежава уникално издание – на брайлово писмо. Това е сборникът с вицове „Габровски хумор”, съставен през 2005 г. от директора на Веселата къща н.с. Татяна Цанкова и уредничката Венета Козарева. С това колекцията от уникални издания на музея не просто се увеличава, а вече придобива и практическа насоченост. След „говорещата книга” – същото издание във вид на аудиозапис, това е втора, нова възможност за хора със зрителни увреждания да усетят хумора и веселието на габровци, да се докоснат от жизнената им философия и ги възприемат чрез анекдотите и чрез оценките на известни специалисти и творци-хумористи.

Музеят „Дом на хумора и сатирата” вече изгради асансьор и достъпна среда за хора с двигателни увреждания, а сега прави възможен за незрящите и достъпа до емблемата на Габрово – неговия хумор. За новото издание се предлага информация и на сайта на музея www.humorhouse.bg (в раздела, посветен на габровските вицове и анекдоти). Новата придобивка за хората със зрителни увреждания стана възможна благодарение на отзивчивостта и голямото сърце на габровеца Спас Карафезов от Съюза на слепите в България, по чиято инициатива хуморът на земляците му, отдавна прекрачил географските и езикови граници, заживя нов живот.

В Дома на хумора новото издание вече очаква първите си посетители, които ще разгърнат книгата с релефно писмо и ще се посмеят на анекдотите за пестеливите и остроумни габровци.

* * *

Домът на хумора и сатирата – Габрово „лети” с японските авиолинии

Сподели в: