Венета Дочева представя изложбата си "Фантазия и реалност"

„Октомври никога не е идвал толкова често колкото през тази година; мине не мине месец, и ето ти го отново. Поне три пъти преди отредения срок….”
Милорад Павич „Пейзаж, рисуван с чай”

В средата на 20 – те години на миналия век в теория на изкуството бива изобретено ново понятие – "магичен реализъм" (Magischer Realismus). Германският изкуствовед Франц Ро го употребява за първи път, за да обозначи някак продължението на вече залязващия (според него) експресионизъм. През 1925 г. Ро публикува статия, в която определя като най-значими художниците Балтюс и Шагал, виждайки в тях реалисти, но от ново поколение. Според него „употребявайки странността те освежават реалността”, т.е. за Ро "магичното" се разбира най-вече като техника. За истински класик на магическия реализъм в литературата е признат сръбският писател Милорад Павич. Неговите емблематични романи извеждат похвата до нивото на съдържание. Той създава истинска чудна реалност, в която местата, нещата и хората са извън режима ежедневието и функционират по правила, зададени им от категории като историята, паметта и човешкия избор.
Естетиката на магическия реализъм може да бъде открита и в акварелите на Венета Дочева. Той е интерпретиран през съвършеното и хармоничното, а не през странното, причудливото, митологичното или примитивното. Магичното тук е в достигнатия идеал за красота. На пръв поглед зрителят идентифицира реални сюжети: залези, реки, езера, морета, гори, полета, водопади, дървета, цветя. Но по-внимателното съзерцаване на картините извиква едно усещане за фантазно време и пространство. Чрез леко замъглените очертания на обектите зрителят бива провокиран постепенно да се отдалечи от еднозначната реалност и да премине в илюзорното. „Вчудовиждането” (както се нарича в научната литература преходът от обективната във фантазната реалност) е съпроводено със субективно усещане за свобода и простор. Това вероятно е така, защото в пейзажите си Венета Дочева е успяла да нарисува въздуха. Тази изобразителност тя е постигнала посредством призрачната лекота на акварела. "Стремежът ми е чрез картините си да покажа, че акварелът, който често е подценяван, всъщност е техника с необятни възможности. Той е в състояние да предаде както колорит, така и силна емоционалност на творбите, и носи в себе си огромен заряд, сила и мощ", споделя авторката.

Изложбата „Фантазия и реалност”, включваща двайсет и пет работи, е дебют за Венета Дочева в галерия Актив Арт. Родена през 1974 год., изучава рисуване при преподавателите от художествената гимназия в София – Сузи Аронова и Динко Стоев. През 1999 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски” – специалност право. Голямо влияние върху творческото й развитие оказват художниците Благо Николов и Петър Антонов.
Творчеството й е познато на публиката от представянето му в самостоятелни изложби :
2006, 2007,2009 г.- галерия „Феста”, София
2007 година -, НАОП, Ямбол.
2008 година – галерия Видима, Севлиево.
2008 година- Френски културен институт, София
2008 година- Български културен институт , Братислава
2008 година – галерия „Арета” , Варна
2009 година – Български културен институт , Варшава
2009 година – галерия ЛИК, София
2009 година – Първа частна галерия, Ямбол

и сборни изложби :
2004 г.-„Най-добри живописци на България”, Шипка №6
2008 г- съвместна изложба с Галина Павлова , галерия Феста
2009 г- съвместна изложба с Ина Мермерска , галерия Феста
4.01.2010- съвместна изложба с Ина Мермерска,галерия Артур, София

Печели конкурс за участие в изложба "Най-добрите живописци на България" през юли 2004 на „Шипка” 6.

8 – 28 април 2010 г.
Откриване – 18.30 ч., 8 април /четвъртък/ 2010 г.
галерия “Актив Арт”
гр. Варна, ул.”Дунав” № 5

Сподели в: