„Венера от Долния Дунав“ в Регионален исторически музей – Русе

Венера от Долния Дунав“ се нарича проекта на музея в Констанца, Румъния, който е спечелил финансиране по PHARE-CBC (трансгранично стърудничество). Основният партньор по проекта е Русенският музей. Дейностите предвиждат изложба по темата „Венера от Долния Дунав“, която ще включва 60 предмета на женски идоли, малка пластика, скулптурни фигури от четири исторически периода – праистория, елинистичен период, Ранна Античност и Римски период. През септември в Констанца ще се проведе и научен симпозиум по същата тема. Участници в проекта освен това са музеите в Мангалия, Олтеница, Гюргево и Добрич. Във всички шест града ще се експонира изложбата, като първото откриване ще бъде в Русе по време на фестивала Мартенски музикални дни – 20 март. При всяко откриване ще има изнасяне на лекции. Д-р Константин Кера ще представи румънските експонати, а Димитър Чернаков, праисторик в Русенския музей – българските. Изложбата е с продължителност от 21 дни. Предвижда се отпечатване на каталог и флаери.

Сподели в: