Българи и германци ще правят заедно археологически проучвания

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките и Вестфалският университет в гр. Мюнстер ще извършват съвместно археологически проучвания, реши правителството. Те ще работят заедно по проекта "Желязо и злато. По
следите на металургията на Древна Тракия”
.

Предвижда се проучванията да продължат три години от датата на подписване на договора. Основната цел на проекта е чрез представителни проучвания да се подобрят съществено оскъдните познания за добива и разпространението на важни метали в южните части на Древна Тракия. Това ще позволи да се анализира по-задълбочено стопанската и социалната ситуация в района през този важен исторически период.

В рамките на проекта ще бъде проведено и практическо обучение на млади учени с интерес към археометалургията.

Сподели в: