България пое председателството на Управителния комитет за култура в Съвета на Европа

Деяна Данаилова – директор на Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” в Министерство на културата, бе избрана за председател на Комитета за култура в Съвета на Европа, съобщиха от министерство на културата.
На 5 и 6 май 2008 г. в Страсбург се състоя Седмата редовна пленарна сесия на Управителния комитет за култура в Съвета на Европа. Нейната кандидатура бе издигната едновременно от няколко делегации и подкрепена с пълно единодушие от всички 47 държави – членки на Съвета на Европа.

Изборът на български представител на такъв висок пост безспорно е признание за ролята, която има България в междуправителствената институция, за приноса на страната ни към развитието на културната политика в Европа и превръщането й в мост на стабилността в региона на Югоизточна Европа.

В рамките на пленарната сесия бяха обсъдени приоритетите в дейността на Управителния комитет за култура през следващата година. Основните акценти сред тях са развитието на междукултурния диалог, създаването на електронен портал за културни политики и международни инструменти в областта на културата, европейска политика в областта на киното, европейските културни маршрути и др. Комитетът одобри окончателния вариант на Бялата книга на Съвета на Европа за междукултурния диалог и последващите действия за нейното прилагане, както и провеждането през м. декември 2008 г. в Баку, Азербайджан на Конференция на министрите на културата от страните – членки на Съвета на Европа по въпросите на междукултурния диалог като основа за мир и устойчиво развитие в Европа и съседните региони. Бе обсъдено и сътрудничеството в областта на културата и културното наследство между Съвета на Европа и Европейската комисия и бе взето решение да продължи съвместната работа по няколко проекта, като Регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа, Европейските дни на наследството и Междукултурните градове.

Сподели в: