Българите – наследниците на хуните

Основната идея на новата книга “Прабългари или хунобългари” на ИК “Слово и знак” е, че българите са наследниците на голямата цивилизация на хуните и, че понятието тюрки е изкуствено създадено (в книгата не се казва защо) и няма никакъв смисъл. За целия останал научен свят освен нашия и руския, тюрки и турци е едно и също. Това е тезата на автора Тачо Танев, който е познат на българския читател още с книгата си “Беседи за българските азбуки”, студиите: “Нова възможност за тълкуването на името българи”, “Възловите въпроси на старата българска история”, “Програма по хунобългаристика” и др.

Както във всяко свое произведение, така и тук ученият Тачо Танев е със своя личен принос по дългия път към възкресяването на истината в нашата история.

Според автора на книгата “Прабългари или хунобългари” Тачо Танев основен принцип за успешното развитие на всяка наука е работата със строго определими точни и верни названия, защото в противен случай се пораждат “разнообразни неправилни и водещи до погрешни представи и изводи заключения”. В българската историческа наука понятията прабългари, протобългари, древни българи, хунобългари се срещат според личния избор на съответния автор. Употребата на различните названия дава свободата да се влага и различен смисъл в тях.

Тази книга е един отличен пример на пътя, по който се търси истината в науката за един много важен за нас българите въпрос, засягащ нашето историческо място всред останалия свят.

Книгата “Прабългари или хунобългари” е писана през 1991 г., но среща своята публика днес, като успешно се включва в развилия се през последното десетилетие спор за произхода на българите.

Сподели в: