Британският преводач и драматург Том Филипс пристигна в София за творчески престой

Британският поет, преводач, драматург и преподавател Том Филипс пристигна в София за едномесечен творчески престой по програма на Next Page – къща за литература и превод. Той ще бъде в София до 31 август като за този период ще работи по превода на две кратки български пиеси на английски език: "Милост" от Мая Кисьова и "Миграцията на сьомгата" от Светлана Дичева. Ще превежда също и стихосбирката "Годината на Джорджа" от Мила Ламбовска, като отделни стихотворения от нея ще бъдат публикувани в новосъздаденото списание Balkan Poetry Today.

Като резидент на "Къща за литература и превод", Том Филипс ще се среща с български автори с цел подбор на текстове за бъдещите броеве на Balkan Poetry Today и ще усъвършенства българския си.

Програма на престоя му:
– в Къща за превод и литература: работен семинар по превод на поезия на английски език с български поети и преводачи (на английски език);
– премиера на българското издание със стихотворения  на Том Филипс, изд. "Scalino"

Очаквайте през август в Kafene.bg интервю с Том Филипс.

Ето и едно негово ключово стихотворение което не е от поетичната книга, премиерата на която предстои, но е ключово за идването му в България и научаването на български език.

В "Дружба"

Излизам от асансьора,
тъкмо да престъпя прага ти
и да си стиснем ръцете.
Така е прието тук, ето
ме, с тежката раница,
чудя се къде да си сложа
обувките, но ме въвеждат
в това различно място, дома ти –
първата ми грешка да мисля
че е от значение колко добре познавам
подробностите на етикета.

Лек бриз през отворената врата към балкона
този топъл септември …
Толкова скоро случайно
познанство се превърна в
твоята любезна покана.
И вече, над жилищните блокове
розовцветни фойерверки обещават, че ще се завърна:
като погалена ръка на статуя,
сватба със свидетел е все едно гаранция.
А ти тъкмо си се върнала от дъщеря си.

И така, на шестия етаж съм, озадачен
от езика и доверието, в тоя квартал
чието име не може точно да се преведе.
‘Дружба’, ‘компания’, ‘познанство’:
опитваш всяко, но нищо не пасва –
макар че мога да налучкам
докъде сме стигнали: изплуват тела
като през топла мараня се доближават
към това, което се превръща в обща територия.

Превод от английски: Юлияна Тодорова

Tom Phillips
In Druzbha

Stepping out of the lift,
I’m to cross your threshold
before we shake hands.
So custom has it, and here
I am, encumbered with rucksack,
unsure of where to stow
my shoes, but ushered in
to this different place, your home –
my first mistake to think
it will matter how well I know
these ins and outs of etiquette.

Breeze through an open balcony door,
this clement September …
It’s not so long since chance
connections firmed into
your open invitation.
Already, beyond apartment blocks,
roseate fireworks promise I’ll return:
like a statue’s stroked hand,
a witnessed wedding acts as guarantee.
And you just back from your daughter’s.

So, yes, six storeys up, I’m floored
by language and trust, in this district
whose name you can’t precisely translate.
‘Friendship’, ‘companionship’, ‘acquaintanceship’:
you try each one but none will do –
though I might hazard a guess
as to where we are: figures emerging
as if from heat-haze into proximity
on what’s now becoming common ground.

*  *  *

Творческата резиденция на Том Филипс в София се осъществява с подкрепата на Artists' International Development Fund на Arts Council of England. Настаняването на Том Филипс в София е любезно предоставено от Столична община.

Сподели в: