Благотворително четене за фондация "Деца с проблеми в развитието"

На 29 ноември, 18:30 ч. в Литературен клуб "Перото" ще се състои благотворително четене с подкрепата на Американския колеж в София, чиято цел е набиране на средства за фондация "Деца с проблеми в развитието".

Основните цели на фондацията са подкрепа на децата с проблеми в развитието (детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на Даун, епилепсия и др.) и техните семейства, както и подобряване отношението на обществото към тях, прилагането на европейски практики за интеграция и социализация им в обществото чрез рехабилитация, обучение и лечение, както и изграждане на условия за независим и равностоен живот на тези деца, като неразривна част от обществото. Към момента фондацията е създала медицински център, за чийто ремонт и подобряване ще бъдат използвани част от събраните средства.

Вярваме, че би било прекрасно да се дават повече и повече възможности на тези деца и ни се иска да бъдем полезни с каквото и колкото можем.

Заедно с някои от най-големите имена от българската ни съвременна литература, се надяваме да успеем и да дадем нещо много повече от материалното – щастие и шансове.

Ще четат:
Георги Господинов
Захари Карабашлиев
Иван Димитров
Деян Енев
Александър Шпатов
Иван Ланджев
Благовеста Пугьова
Алек Попов
Дена Попова
Росен Карамфилов

Чакаме ви в "Перото" на 29-ти, за да ни помогнете да го направим!

Банковите сметки на фондацията са:
Райфайзен Банк (България) ЕАД
В лева: IBAN: BG40RZBB9155106916
В EUR: IBAN: BG 28RZBB91551469056905

Сподели в: