Бивша монахиня ни запознава с Бог

Книгата "Историята на Бог" от бившата монахиня Карън Армстронг на издателство "Изток-Запад" е вече по книжарниците.

Авторът проследява начина, по който хората са възприемали Бог от Авраам до наши дни в грандиозния си труд Историята на Бог. Книгата съдържа девет карти с местностите, на които са се разпространявали основните авраамически религии през вековете, а в нея Армстронг разглежда темата за единствения Бог, за троичността на християнския Бог и за единността на Бога на исляма, задавайки логичния в XXI век въпрос: Има ли Бог бъдеще?

Самата Армстронг е с любопитна биография: дълги години е консервативен католик, докато днес възприема себе си като либерален мистик, а през 2008 г. печели наградата на конференцията ТЕD – Армстронг използва повода да призове за създаването на Харта за състрадание, която става реалност скоро след това.

Британският автор Карън Армстронг проследява начина, по който хората са възприемали Бог от Авраам до наши дни в грандиозния си труд „Историята на Бог“ (ИК „Изток-Запад“), като подчертава, че няма обективна представа за Бог, а всяко поколение изгражда свой образ на божественото. 

Въпросът за съществуването на Бог и човешките представи за него е все по-актуален. Карън Армстронг, бивша монахиня, превърнала се в един от най-влиятелните автори по сравнително религиознание, проследява начина, по който хората са възприемали Бог от Авраам до днес в амбициозното изследване „Историята на Бог“. Книгата съдържа девет карти с местностите, на които са се разпространявали основните авраамически религии през вековете, а в нея Армстронг разглежда темата за единствения Бог, за троичността на християнския Бог и за единността на Бога на исляма, задавайки логичния в XXI век въпрос: Има ли Бог бъдеще? Тя пояснява и разликата между понятията вяра и убеденост, подчертавайки, че убеждението не предполага упование, докато вярата върви ръка за ръка с него; освен това твърди, че определението за Бог – „Всевишният дух, който единствен съществува сам по себе си и е безкрайно съвършен във всяко отношение“ – е прекалено схематично, помпозно и напълно невярно.

Идеята за Бог е различна за всяко поколение и представата за него, смята Армстронг, е оцеляла до днес именно заради това; тя е доста гъвкава и благодарение на своята пластичност се е превърнала в една от най-великите човешки идеи – когато някоя концепция за Бог вече не звучи смислено за идното поколение, просто бива заменена с нова теология, адаптирана към съответната модерност. Сред тезите на „Историята на Бог“ е и тази, че всъщност няма обективна представа за Бог: всяко поколение трябва да изгради свой образ на божественото, който му върши работа. Същото важи и за атеизма – само по себе си твърдението, че някой не вярва в Бог, също е било разбирано по различни начини през годините, а атеистите са отричали някоя конкретна за времето си представа за божественото.

Армстронг обобщава: „Човешката представа за Бог има своя история, тъй като винаги е означавала нещо „леко по-различно“ за всяка група хора, които са я използвали в различни исторически периоди. Идеята за Бог, формирана в рамките на едно човешко поколение, може да се окаже напълно безсмислена за друго. Само по себе си твърдението „Аз вярвам в Бог“ е лишено от обективен смисъл, но подобно на всяко друго твърдение то означава нещо само в конкретен контекст, когато е заявено от определена общност. От което пък следва, че няма (и не може да има) някаква „неизменна идея“, съдържаща се в думата Бог; напротив, тя съдържа цял сноп от значения, някои от които противоречиви и дори взаимно изключващи се.“

Армстронг е родена през 1944 г. във Великобритания. Дълги години е консервативен католик, докато днес възприема себе си като либерален мистик. Завършва литература в Оксфорд и нашумява с редица заглавия (едно от тях е и „Кратка история на мита“, познато и на българските читатели), анализиращи предимно монотеистичните религии. През 2008 г. печели $100 000 награда от конференцията ТЕD – Армстронг използва повода да призове за създаването на Харта за състрадание, която става реалност година по-късно.

Откъс от книгата прочетете тук.

Сподели в: