Без предел“ на Людмила Христова“

"Без предел"/"No bounds" се нарича новата билингва стихосбирка на Людмила Христова, илюстрирана и преведена на английски от Светла Христова. Това е втората им съвместна книга с хайку, след „Капки светлина” (2005 г.). Този път те са създали истинско изделие, подредено с много внимателност и добър вкус, проличаващ и в скрупульозно подредените думи на Людмила (която е адвокат по професия), но и в тяхното единство с графичното изпълнение на Светла, дори в подбора на хартията и в образцовата полиграфия. Новото в тези стихове е, че след известната „космична необятност”, характерна за по-ранните хайку на тази авторка, тук лиричният съзерцател се вглежда и в нови „безпределни” пространства. Пред погледа на автора, от там и в многозначещите метафорични тристишия, има и доста конкретика от предметната (даже градска) среда, както и повече вглеждане в хората… и в себе си. Тази нагласа, струва ни се, вече е водеща и при осмислянето на цялата природа. Претенциозната абстракция „сама за себе си” отсъства напълно. Към повтаряемите безкрайности от ден и нощ, към годишните сезони, към сякаш древногръцки философичните и основополагащи стихии на водата, твърдта, огъня… се добавят и звучат естествено нови цикли като „Град”, „Хора”, „Метал”, „Път”, притежаващи осезаем автентизъм и неповторимост. Резултатът е възможността за вчувстване и размисъл в една сякаш поновому безпределна духовна човешкост, която търси своите надеждни опори и в конкретното.
       
Това е книга, която стъпва внимателно, но уверено сред чудесата на света и на човека. Тя е едно от малките изящества, които непреднамерено те облагородяват. Заповядайте на премиерата, подарете си нещо истинско!  
       
Начало: Точно в 18.00 часа на 12 март (сряда) 2008 г. (сряда) в кафе-книжарница „Кръг +” (ул. „Будапеща” № 5)
        

Сподели в: