"Безопасни игли" – спектакъл на Мая Кисьова и Петър Чухов

Зрелищен, красив спектакъл, вдъхновен от устойчивата форма хайку,
която вижда света и под лупа, и в безкрайния план на космоса.
Мултимедийни изображения в седем епизода, на чийто фон актьорската
игра обединява културни пластове и глобално-екзистенциални
преживявания. Стотици безопасни игли в метафорични функции – болка,
жарава, прошка, броня, облак… Фотоси от България и Полша в различни
сезони, поели текст на четири езика. Универсален сюжет, в който мъжът и
жената изгарят в любовта и самотата чрез музиката, изпълнена от
артистите на китара и цигулка. Екзотични елементи от шотокан карате и
чаена церемония в поведението на фантастичния персонаж –
драматургично и актьорски създаден от Мая Кисьова който

трансформира времето. И, интерпретирайки хайку като театрална реплика,
предизвиква асоциативността на зрителя.
Спектакълът се играе с успех пред различни аудитории в София,
страната и чужбина. На сцената на Културния център на Софийски
университет екипът гостува дни след гастрол в Москва, където авторът
Петър Чухов получи награда в престижен международен конкурс за хайку
на руски език.

Сподели в: