Бебета дружат с книгите в Стая за ранно детско развитие в Столична библиотека

На 24 септември в Детско-юношеския отдел на Столична библиотека (пл. „Славейков” №4А. ) ще отвори врати Стая за ранно детско развитие, предназначена за деца от 0 до 5 години. Ремонтът и обзавеждането са осъществявени с финансовата подкрепа на Икея.

Проектът се нарича Старт в четенето: Стая за  ранно детско развитие (0 до 5г.). "Културата на четенето изисква лоби и ангажираност на известни личности и различни обществени и финансови институции. В този проект се използва опита на водещи световни библиотеки и методическото ръководство на Гьоте институт България. Чрез него за първи път в България ще се приложи немския опит от програмата „Три крайъгълни камъка на четенето” – споделя Ирина Александрова, директор на Детско-юношеския отдел.

Целта на проекта е младите семейства да бъдат привлечени да прекарват част от свободното си време в библиотеката , да бъдат запознати със съвременните тенденции за ранно личностно развитие и изключителната роля на четенето в него.

Развитието на личността през целия живот се посочва от Европейския съюз като начин по-лесно да се справим със сложната социална и икономическа обстановка днес. Четенето и разбирането на информация има все по-нарастващо значение, а библиотеките стават стратегическо място за изпълнение на тези задачи и на новите културни политики.

В своите дейстия се водим от разбирането за значението на езика за формиране на детската личност, за говора  и общуването, за усвояване на  названията на предмети и символи, за изразяването на чувства и опит при най-малките.

Столичната библиотека е една от най-значимите и динамично развиващи се културни институции в столицата. Тя осигурява равен и свободен достъп за всички категории читатели, независимо от възраст, образование, професия, религия и интереси. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни колекции.  Библиотеката предоставя достъп до културните изяви на всички изпълнителски изкуства, популяризира културното наследство и постиженията в изкуството, насърчава междукултурния диалог и културното.

Организаторите са уверени, че направата на детския кът в една от най-големите обществени библиотеки в страната ще даде старт на този дълготраен проект за стимулиране на детското четене, който с времето  може да се превърне в култутен процес за столичани и пример за останалите библиотеки в България.

Прочетете още:
Ирина Александрова: Стаята за ранно детско развитие е за новите деца 

 

 

Сподели в: