БАН пусна безплатно он-лайн Речник на българския език

Българската академия на науките пусна напълно безплатно он-лайн Речник на българия език.

Речник на българския език е Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977 – 2012. Можете да го ползвате тук.

Това е най-големият и представителен тълковен речник на българския език. Досега са издадени 14 тома (до буква П включително), които включват общо 112 686 заглавни думи. Първите четири тома са преиздадени в преработен и допълнен вариант. През 2014 г. ще бъде публикуван том XV (буква Р). Речникът не е правописен речник, той представя максимално пълно лексикалното богатство на българския език от последните 130 години в неговото стилистично и функционално разнообразие (книжовна лексика, разговорна лексика, диалектна лексика, термини и др.).

Все още не е осигурен достъп до няколко тома на Речника – Т. V, Т. VІ, Т. VІІ, Т. VІІІ, Т. ІХ и Т. ХІV. Техническата обработка на Речника при трансформирането му в електронен формат не е окончателно завършена.

© Всички права върху Речника принадлежат на ИБЕ. Забранено е копиране, разпространение, публикуване или модифициране освен при спазване на изискванията на Закона за авторско право и сродните му права.

Работата по техническото прехвърляне на Речника в електронен формат продължава.

Сподели в: