Балкански младежки фестивал „Младостта на балканите”

VI-то издание на Балканския младежки фестивал “Младостта на Балканите”, се провежда от 07 до 12 септември 2011 г., в гр. Сандански и региона.

Основната цел на сдружение „Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите” е младите хора от Европа да се опознаят, да обменят информация, да разширят контактите си.

Нашите доброволци са на възраст от 16 до 30 години. През 2010 година в подготовката и провеждането на петнадесетия БМФ участваха 70 младежи от България и 26 европейски доброволци от Германия, Гърция, Италия, Македония, Полша, Сърбия, Турция и Франция.

Тази година участват над 600 младежи – танцьори, певци, художници, фотографи, младежки лидери, студенти и др.

В програмата на шестнадесетия БМФ са включени следните прояви:

Сподели в: