Атанас Шаренков – изложба живопис

“Мястото на Атанас Шаренков в съвременното българско изобразително изкуство е твърде своеобразно и все още недостатъчно оценено. Освен значителен художник, той беше и изключително съвестен и значим учен-изследовател.
Изложбата се базира на една представителна извадка от живописното творчество на художника. Атанас Шаренков работеше почти единствено тънкослойна живопис, което гарантира дъговечността на картините му. Както сам понякога споделяше, в бъдеще те няма да се нуждаят от реставрация. Изключителен познавач на технологиите в областта на пластичните изкуства, по този начин той формулираше творческото си кредо – изкуството е призвано да побеждава времето. Неговата техника, както и изобразителният му почерк, придават на платната му свойството на своеобразна „кръстоска”между акварел и маслена живопис. Вълнуваше го българският пейзаж, който той интерпретираше в духа на онова, което условно можем да наречем поетичен, „магически” реализъм. Образното въздействие възниква на базата на сложната, многосъставна композиция, обединяваща фигури, предмети, пейзаж и пространство в едно органично цяло.
Като автор, ощастливен с множество дарования и притежаващ огромна ерудиция, Атанас Шаренков беше в пълния смисъл на думата ренесансова личност. Впечатляващо е огромното му дело, осъществено за толкова кратко време!
проф. д. изк. Чавдар Попов

“Освен като живописец и реставратор Атанас Шаренков е известен и като един от най-добрите изследователи на технологията на кавалетната и стенната живопис в България. След ранната му смърт неговата съпруга Венера Шаренкова предаде научния му архив и част от богатата му библиотека в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ „Св. Климент Охридски”.
Заедно с работните варианти на издадените трудове върху технологията на възрожденската живопис и първия том на изключителния сборник „Старинни трактати по технология и техника на живописта”, архивът съдържа и редица непубликувани материали: описи, реставрационни документации и изследвания на икони, лекции и бележки, свързани с историята и технологията на живописта, богата колекция от негативи, снимки и диапозитиви на църкви, стенописи и икони от България и Света Гора. Особено голям интерес представляват и неиздадените преводи на още 13 трактата и рецептурни сборници от XV до XIX в., които е трябвало да бъдат включени във втория том на книгата „Старинни трактати по технология и техника на живописта”. Сред тях са едни от най-значимите текстове по технология на изобразителните изкуства от периода – трактатите на Леонардо да Винчи, Джорджо Вазари, Валентин Болц фон Руфах, Теодор Тюрке де Майерн, ерминиите на епископ Нектарий и Дионисий от Фурна и др. Този архив е изключително ценен и чака, както своите изследователи така и необходимите спонсори, за да бъде обработен и публикуван изцяло.”
Проф. д-р Аксиния Джурова

Галерия Арте посвещава настоящата изложба на Деня на Народните будители и отбелязва 20 години от нелепата гибел на един от най-високо образованите български интелектуалци – Атанас Шаренков. Великолепен живописец, прекрасен реставратор, отличен преподавател и изкуствовед, завършен колекционер – това е само част биографичния портрет на твореца Шаренков.
Роден 1943г. в Асеновград, но 1950г. семейството му се премества в Хасково. Завършва живопис в ХА”И. Е. Репин”, Петербург през 1969г. Едновременно изучава и консервация на кавалетната и стенна живопис в Ермитажа. Той е първият българин получил диплом за художник – реставратор. От 1969 до 1973г. работи като реставратор в централния църковен историко-археологически музей при Българската патриаршия, посещава четири пъти Света гора – Атон и реставрира икони от манастира „Зограф”. През периода 1980-91г. Шаренков изнася лекции по технология техника на старобългарската икона и миниатюра в Герас, Австрия. 1992г. загива при автомобилна катастрофа в Унгария.
Преди всичко Атанас Шаренков е художник. „Неговите творби се разпознават мигновено” – пише проф. Елка Бакалова. Картините му впечатляват с деликатни багри, непривични гледни точки на композицията и със специфична живописна техника. От 2009 г. Градската художествена галерия в Хасково заслужено е преименувана в галерия „Атанас Шаренков”.

Изложбата е съвместно със СЪЮЗ НА  КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ, тъй като научните и творчески постижения на Шаренков тепърва ще бъдат проучвани и показвани в цялата им значимост, а картините му ще бъдат обект на най-престижните колекции.

Сподели в: