Архитектурното наследство на Варна – събрано в книга

Премиера на книгата "Варна – архитектура и архитекти” от арх. Емил Пасков и Георги Кацарски ще се състои утре в 17 часа в зала пресцентър на ФКЦ – Варна. Тя ще бъде представена от арх. Станчо Веков – член на Контролния съвет на САБ, и в рамките на Националния преглед на българската архитектура на 17 декекември от 17 часа в Централния дом на архитекта в София.

"Варна – архитектура и архитекти” е продукт от няколкогодишните усилия на творческия тандем между един професионалист – арх. Емил Пасков и един изкушен от архитектурата документалист – Георги Кацарски и представлява изследователски труд с уникална стойност за осмислянето на архитектурното наследство на Варна.

В уводните думи арх. Емил Пасков изтъква, че двамата автори предлагат един разказ за архитектурата и архитектите на Варна с документален характер, който би могъл да представлява добра основа за бъдещо научно изследване. Книгата проследява хронологично развитието на архитектурата във Варна от Освобождението през 1878 г. до 2000 г., отчасти и след този период, като включва и данни от творческата биография на 150 архитекти, които проектират на територията на града. За пръв път така систематизирано е оценен приносът за европейския облик на Варна на първите академични архитекти, получили блестящо образование в чужбина, създали след Освобождението най-красивите сгради не само във Варна, но и в София и в други български градове. Във Варна се открояват Градският часовник и зала "Съединение” на инж. Сава Димитриевич, Девическата гимназия и Светата митрополия на арх. Петко Момчилов, разработил първия Закон за благоустройството на населените места в България, Операта, Икономическият университет и домът на Петко Бакърджиев (бившата сграда на Радио Варна) на арх.Никола Лазаров, мавзолеят "Владислав Варненчик” и клиниката на д-р Милев (Шишковата градинка) на арх. Антон Франгя – един от основателите на Съюза на архитектите в България, гранд-хотелите "Мусала” и "Лондон”, френският колеж "Сент Андре” и Адмиралтейството на арх. Дабко Дабков; сградата на БМФ и първата жилищна кооперация "Плаж Варна” (бул. "Приморски”) на арх. Стефан Венедикт Попов и др.

Авторите на книгата представят и най-доброто от творчеството на съвременните архитекти, които работят във Варна, отделят място на тези, които се изявяват извън България, както и на потомствените архитекти.

Богатият илюстративен материал обхваща над 500 архивни и специално заснети фотоси от Георги Кацарски, Валентин Георгиев и Петко Момчилов, проекти и чертежи на архитекти, както и рисунки (графика, живопис) от арх. Спиридон Ганев – председател на САБ и от проф. д-р арх. Тодор Булев – първи заместник-председател на САБ, също от арх. Белчо Белчев, арх. Марин Маринов и др.

Сподели в: