Артистични психо-социални практики набира студенти

Магистърска програма "Артистични психо-социални практики" – съвместна програма на Нов български университет и Центъра за култура и дебат “Червената къща “Андрей Николов” набира студенти за учебната 2007-08 година.

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:
• различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
• психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията, икономиката, медицината;
• мениджмънта на културни дейности, културната политика и др.

Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. интервю.

Завършилите програмата придобиват специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа, магистър по  артистични психо-социални практики със специализация “Театър в социалната работа, психодрама, социометрия и групова динамика” и образователна и научна степен “Магистър по Артистични психо-социални практики”.

Консултации, приемен изпит, записвания и стипендии:

Предварителни въпроси могат да бъдат задавани по електронна поща, на адреси tzviossifova@gmail.com или tzviossifova@redhouse-sofia.org, и на тел. 02 / 988 81 88, 986 44 16 или на мобилен 0888 95 25 00

Консултации
с директорите и преподаватели от програмата се провеждат при следния график:

16 август (четвъртък), 11.00-13.00 ч. Червената къща, ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142, ІІ етаж, зала „Пеша Николова”
20 септември (четвъртък), 11.00-13.00 ч., НБУ, ул. “Монтевидео” 21, София 1635, корпус І – зала 121
27 септември (четвъртък), 15.00-17.00, НБУ, ул. “Монтевидео” 21, София 1635 – зала 121
2 октомври (вторник), 11.00-13.00 ч., НБУ, ул. “Монтевидео” 21, София 1635  – Залата ще се уточни в деня на консултацията. Моля, попитайте за номера й в Магистърски факултет, стая 103

Приемният изпит-интервю за програмата ще се проведе на 3 октомври 2007 г. (сряда) от 11.00 до 17.00 часа в сградата на НБУ, ул. “Монтевидео” 21, София 1635 / Залата ще се уточни в деня на консултацията. Моля, попитайте за номера й в Магистърски факултет, стая 103

Мотивационното есе
, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемния изпит.

Записванията на успешно издържалите приемния изпит студенти се извършва от 3 октомври 2007г.

Нов български университет предлага възможности за получаване на стипендии.

Сподели в: