Алтернативни инструменти за финансиране на българската култура

На 11 октомври (четвъртък) от 18.00 ч. експертната група за прозрачна и ефективна културна политика и Център за култура и дебат „Червената къща” (гр.София, ул.”Л.Каравелов” № 15, зала “Пеша Николова”) организират кръгла маса на тема: "Алтернативни инструменти за финансиране на българската култура".

За участие в дебата са поканени:

Цветан Иванчовски
– „Държавна комисия по хазарта”, началник отдел „АПИОСИ”
Йорданка Фандъкова – Столична община, Заместник-кмет “Култура , образование, спорт и превенция на зависимости”
Людмил Каравасилев – Обединена българска банка, мениджър „PR и спонсорство”
Георги Чолаков – Национален съвет за кино, Асоциация на българските продуценти
Кристин Разсолкова – независим експерт
Диана Андреева – изследовател, СУ “Св.Климент Охридски”, УНСС
както и представители на министерството на културата и Българския форум на бизнес лидерите

Модератор: доц. Биляна Томова

Българската култура има нужда от устойчиво развитие, а за това са нужни и дълги хоризонти на планиране и свободен оборотен капитал и достъп до инвестиции. Всичко това е по-лесно за постигане, ако секторът има заявени финансови приоритети, но съчетани с решителност за лобиране до превръщането им в политика.

Обект на дебата са възможностите за развитие на допълнителни финансови източници като: арт лото /предвидено в Закона за меценатството, чл.31 /1/, фондове /национални, регионални или за отделни подсектори/, банкиране /заемни и гаранционни фондове/, както и подходи за по-оптимално разпределение на фискалните ресурси и преструктуриране на бюджетните разходи.

Целта на предстоящата дискусията е да се провокира дългосрочно мислене по въпроса и темата „другите пари за култура” да стане видима и разпознаваема като проблемна за българското общество. И най-важното – да се потърсят отговори на въпросите:

Има ли ги и доколко и как се случват тези алтернативни инструменти в България?

Какви са пречките – качеството на законодателство и липсата на изработени механизми или оскъдност на политическата воля и стратегически приоритети, незрялост на пазарните институции или нещо съвсем различно, което ще потърсим в този разговор?

И най-важното – какви са възможностите и пътищата тези алтернативни подходи да се осъществят?

Дебатът е третият по ред
организиран от Експертната група за прозрачна и ефективна културна политика /Анна Шойлева, Биляна Томова, Десислава Гаврилова, Ива Куюмджиева, Нели Стоева и Юрий Вълковски/, която от септември 2006 работи по проект "В светлината на прожекторите: Гражданска подкрепа за прозрачна и ефективна културна политика". Проектът е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Сподели в: