Александър Юзев представи живопис върху билбордове с изложбата "Вътре – вън"

На 25 септември беше открита изложба „Вътре – вън” с живопис върху билбордове на художника Александър Юзев. Външната изложба е първият етап от проект с политико-социална проблематика, който се реализира съвместно с галерия „Юзина”.

Откриването на изложбата се състоя на самия тротоар пред живописните билбордове.Събитието уважи с присъствието си г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, както и изтъкнати представители на арт средите, сред които:художничката Елена Панайотова, изкуствоведите Светлана Куюмджиева и Филип Зидаров, Ваня Кубадинска от Гьоте-институт България, също и проф. Любомир Стойков, телевизионният водещ Андрей Арнаудов и др.

Трите картини, заемащи местата на рекламни билбордове на бул. “Евлоги Георгиев” 22 ще могат да бъдат видяни от софиянци до 6 октомври. Вторият етап на проекта, който носи името на изложбата, ще се реализира през февруари 2013 г. и ще представлява необичайна инсталация – вътре в арт пространството на галерия „Юзина”.

Картините на открито на Александър Юзев представляват три ултразвукови разреза на човешкото ембрионално развитие, а символът ембрион е оцветен в багрите на националния флаг. „Тези три мащабни живописни платна изпълнени с акрилна техника, представят концепцията за живеене тук и сега в държавата, като на ембрион в утробата на майка си с предопределена съдба… Те търсят преодоляването на националната идентичност, на обречеността на българина като матрица.”, отбелязва кураторът на изложбата Йово Панчев.

Проектът „Вътре – вън” е многопластов, но всеки от елементите в него работи за двуполюсната идея, заложена в заглавието, за цялостното внушение и комплексно възприемане на посланията на автора.

Десислава Монева, арт директор на галерия „Юзина”, от своя страна споделя, че застава зад проекта по две причини. Първата е убедеността й, че изкуството трябва да излезе извън залите и да се доближи до хората, което на практика се случва с първата външна изложба. Втората причина се състои в това, че проектът засяга темите за груповата и национална идентичност, към които тя самата има лично отношение и силен професионален интерес. Десислава Монева разглежда изложбата на Александър Юзев от антропологична гледна точка, като своеобразно „визуално изследване”, засягащо идеята за груповата идентичност.“Социално-политическите обусловености на времето, в което авторът живее и работи са изходен пункт за едно целенасочено търсене на причинно-следствените връзки на екзистенциализма. Търсенето на отговори отвежда и автора, и наблюдателя към фаза на себеанализ и защо не към едно по-задълбочено себеразбиране”, отбелязва тя.

Предстоящата вътрешна изложба в галерия „Юзина”, ще бъде открита на 14 февруари и ще представя естетизирана и инструментално-декоративна версия на "коректна" поза на т.нар. политически и обществен елит с „лъжливата любов”, съпътстваща неблагоприличните „пози”. Инсталацията, предвидена за интериорно представяне е с един основен светлинен обект – полупрозрачна сфера анимирана с актови сцени, които прескачат от агресивния рекламен жаргон и поп културата в пространството и контекста на галерията, но по един зрелищно естетизиран начин в експеримент на чисто визуално съблазняване.

Сподели в: