Александър Екзарх: Една българска съдба

„Преди да стане наука, историята трябва да бъде мечтание“ – така започва своето любопитно изследване френският историк и дипломат Пиер Воалри, родственик на Александър Екзарх. Книгата излиза на пазара на 22 октомври.

„АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ: ЕДНА БЪЛГАРСКА СЪДБА“ (превод: Станимир Делчев, Николай Боцев, 312 стр., цена: 25 лв.) е резултат от дългогодишен труд, вдъхновен от идеята да се осветлят процеси, свързани с изграждането на българската идентичност през XIX век в контекста на случващото се в Европа и света. Авторът не претендира, че дава окончателни отговори на щекотливи въпроси. Амбицията му е по-скоро да развенчае „нездравословните“ митове, в това число свързаните с неговия прапрадядо, да изложи факти от малко известни на българската публика ракурси към важни исторически събития. Пиер Воалри напомня, че понастоящем най-задълбочените проучвания, свързани с родната ни история, се извършват в англосаксонските страни.

Александър Екзарх е виден български общественик и журналист, един от активните дейци в борбата за създаване на независима Българска екзархия. След Освобождението той е един от кандидатите за първи княз на България. Пиер Воалри е негов потомък, което обяснява интереса му към българския исторически процес през XVIII–XIX век. Автор е на „Българското възраждане и Западът: Франция и българите (1762–1856)“, „Между два свята: българите в Румелия XVIII–XIX век“, „Идентичност и националност на българите в Османската империя. Александър Екзарх (1810–1891)“, Актове от колоквиума „Александър Екзарх и българските пътища към Европа“ (с Д. Парушева и Г. Вълчев) и др.

Сподели в: