Албена – домакин на международен есперантски форум

От 20 до 27 август 2007 в Албена 110 невиждащи есперантисти от 15 държави ще участват в поредния 73-ти конгрес. Темата на конгреса е “Есперанто – подходящо средство за културна интеграция на невиждащите„. Известно е, че есперанто е изкуствен международен език, създаден преди 120 години от руския евреин Людовик Заменхоф. Предимството на този език е изключително малкото време, необходимо за изучаването му. Вероятно ролята му ще нараства след появата на новите компютърни технологии и програми.

През последните 7 години това е трети есперантски форум, на който България е домакин. Изборът на България в такъв кратък период за място на два световни конгреса и една международна среща е много сериозно признание както за страната, така и за есперантското движение сред невиждащите, което през последните десетина години преживява бурен разцвет.

В програмата на форума ще има доклади, срещи, артвечери, дискусии, плаж и екскурзии за представителите на континентите Европа, Азия и Америка. Сред конгресните културни прояви се откроява международният литературен конкурс на есперанто. Той се провежда по идея на пловдивския поет Данчо Данчев. Самият той пише стихове на есперанто и е печелил престижни международни награди.

Условията за участие в този литературен конкурс са: да се представят до 30 реда поезия или до 150 реда проза. До момента желаещите със свои творби са 9 души: трима невиждащи есперантисти от Русия, двама от Финландия, и по един от Украйна, Испания, Германия и България. Тричленно жури ще оценява литературните постижения на участниците в конкурса.

На 21 август вечерта ще бъдат обявени отличените произведения и връчени съответните дипломи и награди на техните автори.

Известно е, че някои утвърдени български поети са се опитвали да пишат на есперанто. От тях можем да споменем Никола Пилев, Никола Узунов, Венелин Митев, Георги Михалков. Български невиждащи поети, творили и на есперанто, са Данчо Данчев, Димо Кирев, Тодор Шошев и Иван Антонов.

Постиженията на българските слепи есперантисти са впечатляващи: многобройни курсове за изучаване на есперанто, мащабна издателска дейност, ежегодни тридневни срещи с езикови практикуми, участие във всички световни форуми със свои представители през последните години.


Сподели в: