Актьорски школи МОНТФИЗ създават нови четири школи през декември

За да отговорят на търсенето и интереса на младите хора към изкуството във всичките му форми Актьорки школи МОНТФИЗ откриват Школа "Актьорско майсторство и сценична реч на английски език” с художествен ръководител проф. Елисавета Сотирова, Школа "Киноактьорско майсторство и кинознание” с художествен ръководител Николай Хаджиминев, Вокална школа с художествен ръководител Мариана Спиридонова в София и Детска и младежка школа "Актьорско майсторство” с художествен ръководител Евелина Николова в Пловдив.

По традиция курсовете са отново съботно-неделни, а преподаватели – утвърдили се имена в съответната област.

До този момент в Актьорски школи МОНТФИЗ се обучават повече от 200 деца и младежи на възраст между 6 и 30 години. Преподаватели в школите са Велко Кънев, Мария Сапунджиева, Малин Кръстев, Тодор Близнаков, Димитър Димитров, Вяра Коларова, Мила Коларова, Христо Чешмеджиев, Кольо Стайков и други. За първи път се открива школата в Пловдив, а предстои и откриване на актьорски школи във Варна – в началото на 2009 г.

Школите по киноактьорство и актьорко майсторство на английски език (които са и единствени в България), както и Вокалната школа също започват за първи път. Всички курсисти имат публични изяви в края на всяко завършено ниво от обучението си и получават дипломи за съответното ниво.

Актьорски школи МОНТФИЗ e съвместна дейност на МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД и Сдружение с нестопанска цел "Младежка организация за независимо театрално и филмово изкуство – МОНТФИЗ”. Те съществуват от 2004 година и представляват верига от школи за обучение на непрофесионалисти в областта на актьорското майсторство.

Актьорски школи МОНТФИЗ са една добра възможност, както за тези, които са решили да се занимават професионално с театър в бъдеще, така и за всички, които предпочитат актьорството като хоби. В школите също така се обучават и лица, които вече са започнали професионалната си кариера (адвокати, преподаватели, менъджъри на фирми и други), за които познанията и опитът в областта на актьорството биха подобрили качеството на тяхната работа.

Политика на школите е да кани действащи, изявени и опитни професионалисти за преподаватели. В момента в клоновете на МОНТФИЗ в София и Шумен преподават Велко Кънев, Малин Кръстев, Христо Чешмеджиев, Явор Спасов, Мария Сапунджиева, Вяра Коларова, Тодор Близнаков и др. Репетициите се провеждат през съботните и неделните дни, като всяка група репетира в отделна база.

Младежките групи в мрежата на Актьорски школи МОНТФИЗ (с възрастова граница от 14 до 25 години) работят по обща програма, състояща се от четири етапа на обучение: встъпителен курс, начален курс, подготвителен курс и основен курс. През април тази година бяха създадени и детски актьорски школи – в две възрастови групи: от 6 до 9 год. и от 10 до 13 год., които работят по специално създадена програма, различна от тази на младежите.

Целта на обучението в школите е овладяването на основни практически актьорски умения, съобразно изискванията на съвременния театър, развиването на личните качества на обучаващите се в областта на театъра и изкуството, популяризирането на заниманията с театър предимно сред подрастващите поколения, възпитаването на по-широка театрална култура, развиването на вкус към театъра и изкуството и възпитаването на необходимост от контакт с изкуството и културата.
 
История на Актьорски школи МОНТФИЗ
5.10.2001 г., Шумен – учредено е неформално ученическо-студентско сдружение, носещо името Младежка организация за непрофесионално филмово изкуство – МОНФИЗ. За председател е избран инициаторът на събитието – Слав Бойчев. Организацията първоначално функционира като секция към Центъра за работа с деца в града. Месец по-късно МОНФИЗ премества дейността си в шуменското читалище "Добри Войников" и работи под неговата шапка.
9.02.2002 г., Шумен – взето е решение за допълване на името на организацията, съобразно дейностите, които извършва. Новото име е Младежка организация за непрофесионално театрално и филмово изкуство – МОНТФИЗ. Създава се театрална трупа към сдружението.
7.06.2002 г., Шумен – излиза първата премиера на театралната трупа към МОНТФИЗ – "Криворазбраната цивилизация" по Добри Войников, на сцената на Младежкия дом в града. МОНТФИЗ се утвърждава като общоградска ученическа театрална трупа. В състава пристигат много нови попълнения, започва работата по нови театрални и филмови проекти.
23.06.2004 г., Шумен – организацията е регистрирана като самостоятелно сдружение с нестопанска цел.
Ноември 2004 г., Шумен – създадена е Актьорска студия МОНТФИЗ. Тя е наследник на театралната трупа към сдружението, но вече работеща по нов начин – ръководството кани актьори от Шуменския театър за преподаватели, работата в трупата вече е под формата на обучение. От този момент нататък МОНТФИЗ започва да функционира като актьорска школа.
15.09.2006 г., Шумен – променено е наименованието на сдружението. Новото име е Младежка организация за независимо театрално и филмово изкуство – МОНТФИЗ. Месец по-късно председателят на сдружението Слав Бойчев започва действия по откриването на школа в София – работеща на същия принцип като вече съществуващата в Шумен.
10.03.2007 г., София – открива се школа по актьорско майсторство в столицата – с преподаватели Наталия Бардская и Илия Раев. Обновена е програмата за обучение. Старата двустепенна система – начинаещи и напреднали, е заменена с четири нива на обучение – встъпителен, начален, подготвителен и основен курс. Новата програма става задължителна за двете вече съществуващи и за всички бъдещи школи, работещи под шапката на организацията.
От този момент нататък студията започва развитието си като разширяваща се мрежа от школи по актьорско майсторство, работещи под едно име и една програма.
Въвежда се наименованието Актьорски школи МОНТФИЗ.
31.03.2007 г., София – започва встъпителен курс с художествен ръководител Велко Кънев и асистент преподаватели – Христо Чешмеджиев и Димитър Димитров.
2.05.2007 г., София – Слав Бойчев създава търговското дружество МОНТФИЗ АРТ ГРУП, което поема цялостното маркетингово управление на школите, а художественото ръководство на мрежата остава дейност на СНЦ МОНТФИЗ.
1.12.2007 г., София – започва встъпителен курс с худ. ръководител Малин Кръстев и асистенти Явор Спасов и Юлиян Петров. Новата школа е съвместна дейност с Младежки театър "Николай Бинев".
5.04.2008 г., София – започва встъпителен курс с худ. ръководител Филип Трифонов.
5.04.2008 г., София – в рамките на Актьорски школи МОНТФИЗ започват да фунционират и детски школи – с възрастова граница на курсистите от 6 до 9 и от 10 до 13 години (възрастовата граница до този момент е от 14 до 25 години). За новите групи е разработена специална програма. В мрежата се обособяват два основни отдела – Младежки школи и Детски школи. Първият художествен ръководител в детските школи е Живка Донева.
8.11.2008 г., София – започва встъпителен курс към Младежките школи с худ. ръководител Мария Сапунджиева и асистенти Вяра Коларова, Тодор Близнаков и Мила Банчева.
6.12.2008 г., София и Пловдив, предстои откриване на Школи по Киноактьорско майсторство, Актьорско майсторство на английски език в София, и Детска и Младежка школа по Актьорско майсторство в Пловдив.

Сподели в: