Актуални новини за меценатска програма Култура

Няколко факта за тези, които се интересуват от меценатската програма “Култура” на Столична община.

Членовете на УС на меценатската програма “Култура” са:
Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България /САБ
Пламен Джуров – съветник в министерството на културата
Ивайло Мирчев – председател на Съюза на българските художници / СБХ
Николай Петев – председател на Съюза на българските писатели /СБП
Иван Павлов – председател на съюза на българските филмови дейци /СБФД и общинските съветници Румяна Ангелова, Юлия Цинзова , Цветанка Георгиева, Кирил Арсов, Радослав Кацаров.

На заседание на 19.09. 2007 г. (на което не са присъствали последните двама общински съветници) УС на програмата е одобрил за финансиране 20 проекта от кандидатствалите 92 на първия конкурс на програмата с краен срок 15. 09. 2007 г.

Пет от тези проекти са свързани с трима от членовете на управителния съвет по следния начин:
Отпуснати са 30 000 лв. за аудиовизуален център на СБХ, както и 43 000 за съорганизирано от СБХ събитие.
70 000 лв за сериал в който участва Христо Мутафчиев, както и 32 000 за инициатива на Малък градски театър, където той е на щат. 4000 лв за наградата “Борис Христов”, която се дава от фондация, на
която Пламен Джуров е председател.

Тези 5 проекта са получили 40% от финансирането на първия конкурс, което означава, че останалите 15 одобрени проекта са били избирани най-вече заради ниския им бюджет. Интересен факт е, че бюджета на програмата (около 500 000) е разделен според правилника на два конкурса с приблизително равно финансиране, но на практика почти целия (460 000) е бил разпределен на първия конкурс и за да бъде спасен следващия конкурс с краен срок 10.10, 2007 г. към останалите по-малко от 50 000 са били поискани от СОС допълнителни 100 000 от бюджета на общината. Това разместване на бюджета на програмата нарушава равнопоставеността, защото кандидатствалите в първия конкурс имат по-голям шанс.

Без да коментирам качеството на одобрените проекти, написах писмо до софийския омбудсман Ангел Стефанов за възникналия конфликт на интереси и липса на равнопоставеност, когато едни и същи хора (УС на меценатската програма) решават какви са приоритетите и правилата за кандидатстване, одобряват експертните групи и накрая одобряват проектите, сред които има и такива, в които те са заинтересована страна.

Омбудсмана
се ангажира с проблема и предизвика извънредно заседание на УС на програмата, което се проведе вчера и на него беше решено от самия УС, че няма конфликт на интереси и проектите няма да се прегласуват, както и няма да се оттеглят проекти свързани с членове на управителния съвет (предложено от омбудсмана Ангел Стефанов). Същия състав на УС ще одобрява и проектите от втория конкурс.

Лошият старт на меценатската програма компроментира целите и задачите, с които тя бе създадена и показва, че подобен компромисен модел не може да замести създаването на прозрачен общински фонд за подкрепа на артистични проекти, които да се случват в София.

Сподели в: