Ако си студент, снимай водата за фотоконкурс

Международната фондация We Are Water обяви студентски конкурс за фотографии и аудио-визуални продукти на тема „Ти си вода”. В него могат да участват студенти от всички учебни заведения в страната, независимо от изучаваната специалност, тяхната възраст и националност. Крайният срок за изпращане на творбите е 7 февруари.

Темата:
Тя е пряко свързана с целите и дейността на фондация We Are Water и допуска авторска интерпретация на всичко, свързано с водата чрез фотографии или аудио-визуални форми.

Конкурсните работи ще се оценяват в три раздела:
•    Единични фотографии. Всеки участник може да представи до 5 творби на цифров носител CD или DVD, като изискванията за всяка творба са 8-битов цвят, формат jpeg, размер 4000 px (100 см при принтиране по дългата страна).
•    Серии фотографии. Всеки участник може да представи до 3 серии с до 12 тематично свързани творби на цифров носител CD или DVD, с изисквания за 8-битов цвят, формат jpeg, размер 4000 px (100 см при принтиране по дългата страна).
•    Аудио-визуални продукти. Всеки участник може да представи до 3 продукта с времетраене 1 до 3 минути на цифров носител CD или DVD, формат avi или mpeg4.

Изискванията
за озаглавяване на файловете са [razdel]_ [ime na avtora]_ [ime na tvorbata]. [format], като вариантите за раздел са съответно edinichni, seria и audiovizualni. Файловете, заедно с попълнен формуляр за участие могат да бъдат изпратени или лично оставени в офис 408, I корпус на НБУ, бул.”Монтевидео” 21 или на рецепцията на Експо Баня София, бул. „Мария Луиза” 16.

Краен срок за изпращане на материалите за участие в конкурса e 7 февруари 2014 г. Имената на финалистите ще бъдат обявени на 20 февруари 2014 г., а победителите в отделните категории ще бъдат обявени на 20 март 2014 г.

Жури:
Изборът на наградените ще се осъществи от жури в състав: Веселин Симов, представител на фондация We Are Water, Прокурист в Рока България; ас.Силвия Иванова, програмен директор Бакалавърска програма „Фотография” и Магистърска програма „Фотографско изкуство”, НБУ; гл. ас. д-р Елизавета Боева, преподавател, НБУ; Надежда Павлова, член на Управителния съвет на Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева” и ас. д-р Кристиян Постаджиян, програмен директор Магистърска програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг”, НБУ.

Награди:
Наградите са материални, осигурени от Рока България. Всеки от победителите в трите раздела ще получи комплект смесители Roca, които пестят вода. С награждаването, в изложбената зала Експо Баня София ще бъде открита и изложба с творбите на финалистите в конкурса, посветена на Световния ден на водата. Копията на творбите, включени в изложбата ще бъдат отпечатани от организаторите.

Конкурсъст се организира за втори път съвместно с Нов български университет и Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”.

Българските студенти могат да се включат и в международния конкурс за късометражно кино We Art Water Film Festival, посветен на водата и организиран от фондация We Are Water. Срокът за участие в него е 31 март 2014 г., а наградния фонд включва 5000 евро и материални награди, разпределени в различните категории.

Повече информация за студентския конкурс за фотографии и аудио-визуални продукти на тема „Ти си вода” може да получите на адрес https://www.facebook.com/events/509297039184171 и на тел. 02/ 9396090 .

Фондация We Are Water

Фондация We Are Water е инициатива на Roca и има две основни цели. Първата цел е да повиши информираността и да насърчи общественото мнение и институциите сериозно да помислят върху необходимостта от създаване на нова култура на водата, която позволява на справедливо и устойчиво управление на водните ресурси по света.

Втората цел е да реализира всички възможни дейности за смекчаване на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейност на фондацията включват посредничество в развитието на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и научните изследвания в най-нуждаещите се райони на планетата. В момента, фондацията работи по четири проекта в Еквадор, Индия, Бразилия и Боливия, и си сътрудничи с престижни международни организации, като Образование без граници (Education Without Borders), Интермон Оксфам (Intermón Oxfam), УНИЦЕФ (Unicef) и фондация Висенте Феррер (Vicente Ferrer Foundation).

Сподели в: