Адреси на контейнери за стари дрехи в София и Пловдив

Вече можем да изхвърляме стари дрехи в специални за целта контейнери. Така няма да ги изхвърляме в сивите кофи за общите отпадъци, няма да се чудим какво да правим, на кого и как да ги даряваме, а ще влязат в повторна употреба.

Български Червен кръст постави контейнери за дрехи на няколко места в София и Пловдив. Всеки контейнер има капацитет от 300 килограма, като даренията периодично се събират и хигиенизират. Изискванията към текстилните изделия – завеси, завивки, дрехи, чанти и колани, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.

Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефикасно и ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Тя стартира от Пловдив на 1 март и до момента са събрани осем тона дарения. С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Инициативата се реализира от фирма „Хюманита“ съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа.

Искаме ли да направим добро – лесно е! Ето и адресите:

Сподели в: