Автомобилът прилича на собственика

На 12 март от 19.00 ч. Шоурум Jaguar/ Land Rover на „Мото-Пфое” в партньорство с Арт Център Юзина ще бъде открита "Портрети на автомобили" – самостоятелна излобжа-живопис на Стилиян Дичев. Изложбата може да бъде разгледана до края на месеца.

Стилиян Дичев превръща автомобила в модел на изобразителното изкуство чрез класическия подход на портрета като жанр и акцентирайки върху характера и духа на обекта. „Изследвайки и възхищавайки се, авторът извежда автомобила като главно действащо лице, отправна точка, като нееднозначен символ на движението и посоката, динамиката и замаха, но и на благородното излъчване на баланса.”, отбелязва кураторът на изложбата Йово Панчев и допълва, че: „Автомобилите отдавна са експлоатиран обект на популярната култура, но превръщането им в модел на изобразителното изкуство – с „четката и платното”, с класическите изразни средства на живописта – позволява темата да се третира едновременно абстрактно и освободено, а в същото време и категорично като джаз-стандарти в пластично измерение.” (Пълния текст на куратора ще намерите по-долу.)
Ето какво споделя и самият автор на изложбата, Стилиян Дичев: “Автомобилът заема изключително важно място в нашия интензивен живот. В много случаи ние се олицетворяваме с него. Той е и отражател на нашето его. В тази изложба аз се опитвам да открия обратната връзка, когато автомобилът не е само опаковка за собственика си, а е част от него. Затова нарекох изложбата "Портрети на автомибили" .

Стилиян Дичев има реализирани над петнадесет самостоятелни изложби, както и много участия в общи представяния в България и чужбина. Негови произведения се намират в множество частни колекции, Националната галерия за изобразително изкуство, Галерията на художествената академия в гр. София и мн. др. Понастоящем Стилиян Дичев работи в областта на мебелния дизайн, съвременните интериори, изобразителното изкуство и дизайна на архитектурата. Идеята за тотал дизайн е в основата на работата му. В последните си проекти, авторът преплита възможностите на изобразителното изкуство, дизайна и архитектурата, за да се получи максимален ефект от намесата му.

Кураторът Йово Панчев споделя: "Големият разлом между дизайна и визуалното изкуство често се определя от функционалност или от начина на третиране на материята. На пръв поглед може и да е така, но има и друг поглед върху проблема. Той е свързан с възприемането на дизайна на обекта и отношението на човека към нeго – неговото усещане, реакция, емоция.

Автомобилът отдавна има своята емблематична роля в популярната култура. Той е социо-културна теорема с безброй асоциации и функции. Автомобилът е протагонист в живота на съвременния човек, главен герой, фактор за определяне на място в обществото, противоречива емблема на прогреса. С всичките си плюсове и минуси, в непрестанно обогатявания си характер, автомобилът се явява все по-близо до човека, той става част от самия него, израз на индивидуалността му. Историческите паралели с коня са неизбежни. Конят е одухотворен, носи име и служи вярно, но и представя своя господар, дава му статут.

Чрез класическия подход на портрета като жанр, който характеризира и изгражда цялостен, не само пластически, но и културен образ, Стилиян Дичев третира много актуална тема. Тези „обекти на олицетворение и отъждествяване”, чрез авторско претворяване се освобождават от материята. Така се акцентира върху характера и духа на обекта, на този очовечен технологичен поданик. Тук важното е да се избегне директното асоцииране с конкретни образи и да се търси обърнатия навътре процес с вече материализирана форма, с един колкото идеализиран, толкова и условен обект.

Представените марки и модели са не само класически луксозен автомобил с аристократична британска осанка, те позволяват артистично вглеждане в техния дух, отделен от материята – признак за много специален статут. Легендарен статус, съответстващ на социална роля, която не се получава, а се отвоюва с отношение и постоянство. Това по-специално усещане помага на автора да синтезира необходимите за портретите му присъствие, излъчване, стил, замах, финес, типичното лустро, уловено в характера на модела, като изразената фигура на позиращ за портрет човек. Да се нарисува такъв портрет е лесно.

Портретът като жанр има своето условно начало, той позволява голяма свобода на изразните средства и е среща, събитие, присъствие. В такъв контекст на игра между абстракция и условност, разбираме че всяко нещо може да бъде претворено в нова светлина, всеки обект или модел може да бъде видян с нови очи, да бъде подложен на нов прочит. Стилиян Дичев не се колебае между художествената си работа и своята професионална мисия. След работа, докато сградата опустява и той остава сам с платното, кабинетът му се превръща в ателие, и предметът на индустриалния дизайн става модел. Изследвайки и възхищавайки се, авторът извежда автомобила като главно действащо лице, отправна точка, като нееднозначен символ на движението и посоката, динамиката и замаха, но и на благородното излъчване на баланса. Равновесие, което е изразено визуално и концептуално, и като теза и като усещане от изключителния колорит и мощна, точна рисунка в графичния слой на портретите.
Автомобилите отдавна са експлоатиран обект на популярната култура, но превръщането им в модел на изобразителното изкуство – с „четката и платното”,  с класическите изразни средства на живописта позволява темата да се третира едновременно абстрактно и освободено, а в същото време и категорично като джаз-стандарти в пластично измерение.

Завръщането към концепта от епохата на минимализма – 50-те в Америка, когато Робърт Морис, казва: „Характерно за една „форма” е, че всяка информация за нея се изчерпва в момента, в който тя заеме реално място в пространството”, тук протича като процес в обратна посока. Формата се насища с информация, отделена от материята  в условно-абстрактна представа на визуален образ от портрет.

Авторът е убеден, че не е необходимо новото и модерното в изкуството да бъде обличано с думи. Идеята му е, че всяко произведение трябва само да говори за себе си, да предава посланието си. В показаните творби това става ясно, той не е писател, а просто художник, който има какво да сподели с Вас. Това са просто портрети на автомобили."

Снимки личен архив Стилиян Дичев:
1. Портрети на автомобили
2. Стилиян Дичев

Сподели в: